SHËRBIMET

Tek shërbimet tona mund të mbeshteteni gjatë çdo faze të projektit tuaj.

Kompania Fero Line me përvojë shumë vjeçare i kryen shërbimet me
efikasitet dhe përpikmëri të lartë. Prej vitesh me radhë
garanton kualitetin e ofruar. Me kapacitet të lartë prodhimi
dhe ekip profesional, kompania i ofron shërbimet në kohë
shumë të shpejtë.
Edhe pas përfundimit të projektit kompania është ende në
shërbimin tuaj duke ofruar shërbim personal për mirëmbajtjen e
ndërtimit tuaj.

Ne ju ofrojmë:

Matjen e hapësirave në objekt
Projektimin e fasades suaj
Përgatitjen vizuale të objektit
Mbikqyrjen teknike të punëve
Montimin e dritareve,  fasadave etj.
Shërbime të mëtejshme dhe mirëmbajtje.