Llojet e xhamit

Kuailteti i xhamit të izoluar arrihet me bashkimin e shumë faktorëve dhe materialeve si: trashësia, numri, renditja, renditja e seciles pjesë të xhamit si dhe pjesës sipërfaqsore mbrojtëse e sjellin këtë kualitet.
Përveq ketyre materialeve tjera si dhe kualiteti i tyre dhe mënyra e përdorimit në sistem është shumë e rëndësishme. Arritja e izolimit termik tregohet me koeficientin kalimit të nxehtësisë “Ug”, sa më e vogel të jetë kjo vlerë, aq më i mirë është izolimi. Izolimi ndaj zhurmës tregohet me koeficientin e kalimit të zërit “Rw”. Këtu vlen rregulli, sa më i madh ky koeficient, izolimi do të jetë më i madh. Informohuni tek partnerët tuaj nga Line Group për kualitete tjera të xhamit.