Dyer dhe Dritare plastike PVC-e  me forma dhe ngjyra të ndryshme.